Učitelé

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová - ředitelka školy

dosažené vzdělání:UK Hradec Králové, učitelství pro I. stupeň ZŠ
vyučuje:hudební výchova, výtvarná výchova, předmět speciálně pedagogické péče
délka praxe:26 let
kontakt:zemoska@seznam.cz

Mgr. Eva Nývltová

dosažené vzdělání:Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, učitelství pro 2.stupeň ZŠ, matematika-německý jazyk
vyučuje:třídní učitelka 9. ročníku, matematika, německý jazyk, IVT, finanční gramotnost
délka praxe:15 let
kontakt:EvaNyvltova@seznam.cz

Mgr.Jana Řičařová

dosažené vzdělání:Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, učitelství pro I. stupeň ZŠ
vyučuje:třídní učitelka 1. ročníku
délka praxe:14 let
kontakt:dos.ja@seznam.cz, 732839463

Renata Nyčová

dosažené vzdělání:SOŠ, pedagog volného času
vyučuje:školní družina
délka praxe:9 let
kontakt:rhermanova@seznam.cz

Mgr. Pavla Samotánová

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň
vyučuje:v současnosti na mateřské dovolené
délka praxe:
kontakt:

Mgr. Barbora Heřmanová

dosažené vzdělání:Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, speciální pedagogika
vyučuje:třídní učitelka 5. ročníku, školní speciální pedagog, předmět speciálně pedagogické péče
délka praxe:14 let
kontakt:baraherc@seznam.cz

Mgr. Jaroslav Novotný

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova Praha, FTVS a Přírodovědecká fakulta, tělesná výchova- přírodopis, Univerzita Palackého Olomouc, etická výchova
vyučuje:školní metodik prevence, třídní učitel 6. ročníku, anglický jazyk, přírodopis, etická výchova, tělesná výchova
délka praxe:19 let
kontakt:jaroslapek@seznam.cz

Mgr. Zdeňka Feichtigerová

dosažené vzdělání:Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií
vyučuje:dějepis, zeměpis
délka praxe:8
kontakt:feichtingerovaz@seznam.cz

Bc. Dora Dragounová

dosažené vzdělání:mezinárodní zkouška TKT, certifikál výuky angličtiny IHCYLT, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Jazyková a literární kultura
vyučuje:zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 8. ročníku, český jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví
délka praxe:14 let
kontakt:tel. 724289716, e-mail: dora.dragounova@seznam.cz

Michaela Bubeníčková

dosažené vzdělání:Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň
vyučuje:třídní učitelka 2. ročníku, chemie
délka praxe:10 let
kontakt:micnez@post.cz, 739568825

Mgr. Martina Novotná

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělovýchovy a sportu a Přírodovědecká fakulta, tělocvik- přírodopis
vyučuje:v současnosti na mateřské dovolené
délka praxe:
kontakt:vitakova@seznam.cz; tel. 776045210

Mgr. Petra Keprtová

dosažené vzdělání:Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, sociální pedagogika, speciální pedagogika
vyučuje:školní sociální pedagog
délka praxe:12
kontakt:petra.svedikova@seznam.cz

Mgr. Lucie Valterová Koudelková

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, český jazyk- dějepis
vyučuje:třídní učitelka v 7. ročníku, český jazyk, dějepis, zeměpis, výchova k občanství
délka praxe:6
kontakt:775774784, koudelkova.krcin05@sznam.cz

Mgr. Michaela Lišková

dosažené vzdělání:Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, anglický jazyk- výtvarná výchova
vyučuje:anglický jazyk, výtvarná výchova, dějepis
délka praxe:3
kontakt:liskova.michaela.d@seznam.cz

Mgr. Denisa Kaplanová

dosažené vzdělání:Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň
vyučuje:třídní učitelka ve 3. ročníku
délka praxe:3
kontakt:kaplanova.denisa@seznam.cz

Mgr. Lucie Provazníková

dosažené vzdělání:Univerzita Hradec Králové, Fakulta sociálních studií, sociální pedagog; Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň
vyučuje:třídní učitelka ve 4. ročníku
délka praxe:10
kontakt:lucieseniurova@seznam.cz

Mgr. Marcela Emrová

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, biologie
vyučuje:fyzika, přírodopis
délka praxe:3
kontakt:marko@email.cz

Jakub Zahradník, DiS.

dosažené vzdělání:Kurz asistenta pedagoga
vyučuje:asistent v 8. ročníku, učitel tělesné výchovy na 2. stupni
délka praxe:2
kontakt:

Denisa Lemfeldová, DiS.

dosažené vzdělání:Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl
vyučuje:asistentka v 1. ročníku
délka praxe:
kontakt:

Marie Lorencová

dosažené vzdělání:Vychovatelství, speciální pedagogika
vyučuje:asistentka ve 2. ročníku
délka praxe:
kontakt:mloren@seznam.cz

Kateřina Klímová

dosažené vzdělání:Pedagog volného času, Kurz asistenta pedagoga
vyučuje:asistentka ve 3. ročníku
délka praxe:
kontakt:klimova,k@centrum.cz

Dita Šípová

dosažené vzdělání:Kurz asistenta pedagoga
vyučuje:asistentka ve 4. a 5. ročníku
délka praxe:
kontakt:ditasip@seznam.cz

Dominika Zounarová

dosažené vzdělání:Střední pedagogická školy Litomyšl, asistent pedagoga
vyučuje:asistentka v 7. ročníku
délka praxe:
kontakt:dzounarova@seznam.cz

Mgr. Markéta Fričková

dosažené vzdělání:Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, biologie- zeměpis
vyučuje:v současnosti na mateřské dovolené
délka praxe:
kontakt:

Mgr. Jana Hynková

dosažené vzdělání:Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, český jazyk- anglický jazyk
vyučuje:v současnosti na mateřské dovolené
délka praxe:
kontakt: