projekt FNNO - Mozaika pro přírodu

Mozaika pro přírodu je název projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí žáků a širší veřejnosti o některých praktických principech udržitelného rozvoje, resp. zahradničení. V rámci projektu se tak chystáme uskutečnit několik aktivit směřujících k propagaci permakultury a kompostování. Mělo by se jednat v dubnu o výukový program pro žáky a přednášku pro veřejnost na téma "Přírodní zahrada a permakultura". V květnu by se měl uskutečnit výukový program a osvětová akce na Starém náměstí s tématem "Kompostujeme ve škole - kompostujeme doma". V červnu pak kurz sečení kosou na školním pozemku u Javornice. V rámci projektu bude na školním pozemku také probíhat během jara a podzimu 2015 pravidelná praktická výuka všech ročníků.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo na tento projekt získat grantovou podporu z Fondu pro nestátní neziskové organizace (FNNO). Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Moc se na Vás těšíme na zmiňovaných akcích!

Za ZŠ Mozaika koordinátorka projektu Martina Novotná, tel. 776045210

1. Tisková zpráva

2. Tisková zpráva

Kompostování

Projektové novinyPodpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz
Projekt Mozaika pro přírodu byl prodloužen do 31. 8. 2016!!! Zveme vás tak na dalších akce:

25. 2. 2016 v 17.00 - druhá permakulturní přednáška „Rostliny si pomáhají“.

22. 4. 2016 na Den Země bude zahájen provoz velkokapacitního venkovního kompostéru (u popelnic ve dvoře školy), kam můžete nosit bioodpad i z Vaší kuchyně.

2. 6. 2016 mezi 16. a 19. hodinou - 3. kurz kosení na školním pozemku.

Pokračovat bude i dosavadní pravidelná výuka všech ročníků na pozemku. Jak naše společná práce na školní zahradě postupuje, budete moci ocenit na školní slavnosti 29. 6. 2016.

Na společná setkaní se za všechny Mozaičany těší koordinátorka projektu

Martina NovotnáPřírodní zahrada a permakultura​

Přírodní zahrada a permakultura 2

Kompostujeme ve škole – kompostujeme doma!

Kurzy sečení kosou

Pravidelná praktická výuka na pozemku